CSOK új építésű lakásokra

Mi minősül új lakásnak?

Olyan lakás, ami az alapozási munkáktól kezdve teljes egészében újonnan épített, a lakhatás jogszabályi követelményeinek megfelel, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás néven szerepel, legalább egy 12 m2 hasznos alapterületű lakószobával, fürdésre alkalmas helyiséggel és WC-vel, közműves villamos-energia-szolgáltatással és egyedi fűtésmóddal rendelkezik. Ez lehet tanya is. Szennyvízelvezetése közműves vagy a elhelyezése, tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelel (pl. egyedi zárt szennyvíztároló). Közműves ivóvíz-szolgáltatással vagy ivóvíz minőségű kúttal rendelkezik.

Tetőtér-beépítés vagy emelet-ráépítés akkor számít új lakásnak, ha két új, önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező lakás jön létre.

Új lakásnak számít az, amit az előző pontban foglaltaknak megfelelően jogi személy (beruházó) épít, vagy építtet, és

 • Amit első ízben értékesítenek természetes személy (magánszemély) részére,

 • Vagy amit másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy.

Nem számít új lakásnak, ami fentieknek megfelel ugyan, de már több mint három éve bérlők lakják.

A CSOK összege új lakás vásárlása, építése esetén

Egy gyermek után:

 • Min. 40 m2 hasznos alapterületű lakás esetén - 600.000 Ft

 • Min. 70 m2 hasznos alapterületű lakóház esetén - 600.000 Ft

Két gyermek után:

 • Min. 50 m2 hasznos alapterületű lakás esetén - 2.600.000 Ft

 • Min. 80 m2 hasznos alapterületű lakóház esetén - 2.600.000 Ft

Három vagy több gyermek esetén:

 • Min. 60 m2 hasznos alapterületű lakás esetén – 10.000.000 Ft

 • Min. 90 m2 hasznos alapterületű lakóház esetén – 10.000.000 Ft

Új építésű lakás vásárlásához három vagy több - vállalt vagy meglevő - gyermek esetén 10 milliós kedvezményes hitelt biztosít az állam max. 3%-os kamattal max. 20 éves futamidőre.

Ez a kedvezményes hitel 2018. december 1.-től várhatóan 15 millióra emelkedik, ugyanakkor kétgyermekes családok számára is elérhető lesz a 10 milliós kedvezményes hitel új építésű lakásvásárláshoz.

2016 januárjától csökkent az új lakások értékesítésének áfája 5%-ra a korábbi 27%-ról 2019. december 31-ig. Alábbi ingatanoknál lehet élni az 5%-os adómértékkel:

 • Többlakásos lakóingatlanok tekintetében legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakások értékesítése esetén

 • Egylakásos lakóingatlanok tekintetében legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű lakóházak értékesítése esetén

A kedvezményes lakásáfát 2023. december 19-ig meghosszabbították – feltéve, hogy a kivitelezést a fenti határidő előtt elkezdték.

A korábban megkezdett bővítési munkálatok is finanszírozhatóak lettek (eddig csak az igénylés után volt megkezdhető a bővítés). Továbbá a CSOK-kal akár a teljes bővítési költségvetés finanszírozható önrész nélkül (eddig maximum a költségvetés felét lehetett).

CSOK-igénylés szempontjából ki számít gyermeknek?
 • Nem múlt el 25 éves,

 • Elmúlt már 25 éves, de megváltozott munkaképességű személyről van szó, akinek az állapota legalább egy éve fennáll, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,

 • A kedvezmény vér szerinti és örökbe fogadott gyermek(ek) után is igénybe vehető. Az örökbeadási folyamat két évvel meghosszabbítja a teljesítési határidőt.

 • Fiatal házaspár új lakás vásárlásához - meglevő gyermekszámtól függetlenül - max. három gyermeket vállalhat.

 • Megelőlegező CSOK esetén a bank azon kérelmet elutasítja, ahol nyilvánvalóan lehetetlen (pl. az igénylők életkora miatt) a gyermekvállalás!

Ki igényelheti?
 • Az általános előírásokon túl, kifejezetten új lakás vásárlásra vagy építésére vonatkozó engedmény, hogy az igénylő számára lakástulajdonra vonatkozó korlátozás nincs.

 • Fiatal házaspár használt lakás vásárlásához - meglevő gyermekszámtól függetlenül - max. három gyermeket vállalhat.

 • Közmunkások új lakás vásárlására nem igényelhetnek CSOK-ot.

 • Aki szerepel a KHR (korábbi BAR) listán, CSOK-ot kaphat, hitelt viszont nem.

 • Számlabemutatási feltételek

  • A CSOK folyósításáig be kell mutatni az adásvételi szerződésben szereplő, telekárat is tartalmazó teljes vételárról. A számlának a támogatott személy nevére kell szólnia.

  • A lakás árát és a telekárat külön kell feltüntetni a számlán.

  • A számla akkor fogadható el, ha a kibocsátó a számla hitelintézetnél történő benyújtásakor vagy a számla kiállításakor a NAV honlapján közzétett működő adóalany nyilvántartásban szerepelt.

Milyen egyéb elvárásoknak kell eleget tenni új lakás vásárlása esetén?
 • Önerőből készpénzben a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10%-a fizethető ki. A fennmaradó összeget az eladó számlaszámára utalással kell teljesíteni.

 • A tulajdoni lapra a Magyar Állam 10 évre rákerül. Ez idő alatt az ingatlanra haszonélvezet nem jegyeztethető be.

 • A CSOK-ból vásárolt lakásban életvitelszerűen kell a családnak tartózkodni és lakóhelyet létesíteni, amit a folyósítást követő egy éven belül lakcímkártyával is igazolni kell.

Mikor folyósítja a bank a CSOK-ot?
 • Új lakás vásárlás vagy építés esetén a bank a folyósítást csak a saját erő beépítése és a készültségi fokkal arányos számlaellenőrzés után kezdheti meg. A jövőben nincs mód arra, hogy a támogatott személy önerő nélkül kezdje meg az új lakás építését, ha ahhoz kizárólag kamattámogatott hitelt és támogatást kíván igénybe venni. Az önerő konkrét mértékének meghatározásával kapcsolatban nincsenek konkrét jogszabályok, de mivel készültségi fok alapján történik a folyósítás, így az ütemhez mérten 15-20% önerőt javasolt beépíteni. 2017. január 1-től csak a költségvetésből még fennálló beépítetlen költségekre igényelhető a CSOK, a már elköltött költségekre nem.

Kölcsön nélkül is igénybe vehető a CSOK?
 • Amennyiben az önerő és a támogatás összege fedezi a vételárat, akkor lakáshitel nélkül is jogosultak a támogatott személyek CSOK igénybevételére.

 • Ha a teljes vételár kifizetése csak kölcsönnel együtt oldható meg, akkor a CSOK kizárólag abban az esetben nyújtható, ha a bank a támogatott személyt kölcsönfelvételhez hitelképesnek minősíti.

Adó-visszatérítési támogatás igénylése

Új lakás építése esetén a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű ház építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához adó-visszatérítési támogatást igényelhet. Az adó-visszatérítési támogatás egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető. A támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló telek, valamint az építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett ÁFA összegével, de legfeljebb 5 millió forint lehet.
A támogatás iránti kérelmet a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.