Kizáró okok a CSOK támogatás igénylésénél

Ki nem igényelheti az otthonteremtési kedvezményt?

 • Élettárs és egyedülálló természetes személyek vállalt gyermek(ek) után.

 • Házaspárok, vállalt gyermek(ek)re, akik mindkét tagja elmúlt 40 éves.

 • Bíróság az igénylőkkel szemben bizonyos gazdasági, vagyoni, gyermekek érdekeit sértő, család elleni, ill. költségvetési károkat okozó bűncselekmények miatt elmarasztaló ítéletet hozott és/vagy ezen hátrányos jogkövetkezményel alól még nem mentesültek.

 • Egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén legalább az igénylők egyikének sincs 180 nap folyamatos TB-jogviszonya vagy több mint 30 nap megszakítással. Három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén nincs meg a két éves jogviszony vagy több mint 30 nap megszakítással.

 • Az igénylőnek köztartozása van.

 • Az igénylőt a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy kölcsön vonatkozásában jogerősen visszafizetésre kötelezték.

 • Ha a teljes vételár kifizetése csak kölcsönnel együtt lenne megoldható, azonban a bank a hitelfelvételt visszautasítja, akkor a CSOK sem nyújtható.

 • Az eladó az igénylőnek közeli hozzátartozója vagy élettársa.

 • A CSOK-igénylést az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon túl igénylik.

 • 35 milliónál drágább a megvásárolni kívánt használt lakás.

 • A család létszámához képest túlságosan kicsi a kiszemelt ingatlan.

 • A CSOK telekvásárlásra, ill. utólag nem igényelhető.

 • Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén az 5 éven belül eladott ingatlan vételárát nem használják fel a CSOK-os ingatlanhoz.

Mely gyermek(ek) után nem igényelhető a támogatás?

 • A magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét megelőzően.

Az igénylő eltartottja után, aki:

 • A 25. életévét betöltötte,

 • Oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét már betöltötte,

 • A 25. életévét már betöltötte, és nem megváltozott munkaképességű személy, ill. megváltozott munkaképességű állapota egy éven belül előreláthatóan megszűnik.

 • Nem az igénylővel egy lakcímen lakik.

 • Már foglalkoztatási jogviszonyban áll, és olyan összegű rendszeres jövedelemmel rendelkezik, amiből finanszírozni tudja az „indokolt” szükségleteit.

A CSOK telekvásárlásra nem igényelhető.