Kinek jár CSOK?

Ki igényelheti a családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK)?

 • Meglévő gyermekek (25 éves korig lehet figyelembe venni a gyermekeket, függetlenül attól, hogy felsőoktatásban tanul vagy sem.) és a terhesség betöltött 12. hetét követően magzat vagy ikermagzat után igényelhetik házastársak, élettársak és egyedülálló természetes személyek korhatár nélkül. A CSOK igénybe vehető gyámság alatt álló gyermek után is, amennyiben a gyermek az igénylővel közös háztartásban él legalább 1 éve és az építeni vagy vásárolni kívánt ingatlanba is vele együtt költözik.

 • Az a gyermeke(i)t egyedül nevelő szülő, akinél a gyerek(ek) be van(nak) jelentve.

 • Vállalt gyermek(ek)re kizárólag házaspárok igényelhetik, akiknek egyik tagja nem több 40 évesnél.

 • A gyermekvállalás határideje egy gyermek esetében 4 év, két gyermekhez 8 év, azonban a 10 milliós támogatás igénylésekor a vállalt gyermekszámtól függetlenül 10 év áll rendelkezésre.

 • Bíróság az igénylőkkel szemben bizonyos gazdasági, vagyoni, gyermekek érdekeit sértő, család elleni, ill. költségvetési károkat okozó bűncselekmények miatt nem hozott elmarasztaló ítéletet vagy ezen hátrányos jogkövetkezményel alól már mentesültek.

 • Igénylőknek nem lehet semmilyen köztartozása.

 • Egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén legalább az igénylők egyikének 180 nap folyamatos TB-jogviszonyt kell igazolni, legfeljebb 30 nap megszakítással. Három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén már minimum két éves jogviszony kell, ez esetben is legfeljebb 30 nap megszakítással.

 • Külföldről hazatelepülő magyarok is igényelhetik, feltéve, hogy rendelkeznek az előírt biztosítotti státusszal, és vállalják, hogy fél éven belül itthon is biztosítottá válnak.

 • Meglévő ingatlantulajdon megtartásával is igényelhető a CSOK új lakás építéséhez vagy vásárlásához.

 • A támogatott használt lakás nem lehet drágább, mint 35 millió forint.

 • A támogatott ingatlanban házastársak, élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie.

 • Korábban értékesített ingatlan vételárát nem szükséges beforgatni a CSOK-támogatott újépítésű ingatlanéba. Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén az 5 éven belül eladott ingatlan vételárát fel kell használni a CSOK-os ingatlanhoz.

 • A CSOK-os ingatlanon kívül az igénylőknek bármennyi ingatlanjuk lehet.

 • Támogatott személy a CSOK-ingatlan vételárát maximum 10%-ban fizetheti készpénzben.

 • Kedvezményes hitelt igénylő személy nem szerepelhet KHR listán (korábbi BAR), ami viszont a CSOK-támogatottságot nem zárja ki.

 • Az igénylőt nem kötelezték a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás visszafizetésére.

 • Az igénylőknek és gyermekeiknek 10 évig a támogatott ingatlanban kell életvitelszerűen lakniuk. Kivételek:

  • tanulmányok miatt ideiglenesen máshol él,

  • egészségügyi intézményben kezelik,

  • munkavállalás miatt legfeljebb öt évig más településen lakik,

  • közeli hozzátartozót ápol,

  • letöltendő szabadságvesztését tölti,

  • kiskorú gyermek időközben nagykorúvá válik és elköltözik,

  • nagykorú gyermek elköltözik.

 • Az eladó és az igénylő nem áll egymással közeli rokonságban, sem élettársi kapcsolatban.

 • A korábban lakástámogatásban részesültek a támogatási összeg különbözetét kaphatják meg az egyéb feltételek teljesülése esetén, azonban aki korábbi gyermevállalását még nem teljesítette, az a különbözetet sem igényelheti.

10 + 10 vagy 10 + 15 milliós megelőlegező CSOK, vagyis a 3 gyermeket vállaló, új ingatlan vásárlására vagy építésére vonatkozó szabályok:

 • A kölcsönt kizárólag házaspárok vehetik igénybe.

 • Az otthonteremtési kamattámogatással épített új lakás bekerülési költsége, ill. hasznos alapterülete felülről nincs lekorlátozva.

 • Az új ingatlan hasznos alapterülete legalább 60 m2 lakás, vagy 90 m2 ház esetében.

 • A kamattámogatott kölcsön legfeljebb 15 millió forint lehet - három vagy több gyermek vállalása esetén - az ezen felüli részre piaci kamat jár.

 • A kedvezményes kamat időtartama max. 25 év, a kölcsön futamideje ennél hosszabb is lehet, de a további évekre nincs kamattámogatás.

 • A kölcsön kamata legfeljebb 3%.

 • Igényléskor a házaspár egyik tagja nem lehet több 40 évesnél, a vállalt gyermekek teljesítésére max. 10 év áll rendelkezésre.

CSOK-igénylés szempontjából ki számít gyermeknek?
 • Magzat vagy ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően.

Az igénylő eltartottja, aki:

 • Nem múlt el 25 éves,

 • Elmúlt már 25 éves, de megváltozott munkaképességű személyről van szó, akinek az állapota legalább egy éve fennáll, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,

 • A kedvezmény vér szerinti és örökbe fogadott gyermek(ek) után is igénybe vehető. Az örökbeadási folyamat két évvel meghosszabbítja a teljesítési határidőt.