CSOK használt lakásokra

Milyen használt lakások után igényelhető a támogatás?

 • Olyan lakás, ami a lakhatás jogszabályi követelményeinek megfelel, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás néven szerepel, legalább egy 12 m2 hasznos alapterületű lakószobával, fürdésre alkalmas helyiséggel és WC-vel, közműves villamos-energia-szolgáltatással és egyedi fűtésmóddal rendelkezik. Szennyvízelvezetése közműves vagy a tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelel. Közműves ivóvíz-szolgáltatással vagy ivóvíz minőségű kúttal rendelkezik.

 • A lakás vételára max. 35 millió lehet, ill. max. 20%-kal haladhatja meg a bank által meghatározott forgalmi értéket,

 • A kérelem benyújtásakor az adásvételi szerződés nem lehet 120 napnál régebbi.

 • A használt lakás eladója és a vevő / igénylő nem állhat egymással családi kapcsolatban. Ha jogi személy az eladó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

 • A támogatással érintett lakásban az igénylőknek 100%-os tulajdonjoggal kell rendelkezniük.

 • A támogatott személynek a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a támogatott lakásra biztosítást kell kötnie. (Itt ezt megteheti!)

 • A lakcímet igazoló hatósági igazolványt a folyósítást követő harminc napon belül be kell mutatni.

 • A CSOK-os ingatlanon kívül az igénylőknek bármennyi ingatlanjuk lehet.

 • A korábbi előírásoktól eltérő, kifejezetten használt lakásvásárlásra vonatkozó támogatási feltétel, hogy az igénylő lakásbővítés esetén más lakásban max. 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezhet.

 • Fiatal házaspár használt lakás vásárlásához - meglevő gyermekszámtól függetlenül - max. két gyermeket vállalhat.

 • Közmunkások használt lakás vásárlására igényelhetnek CSOK-ot.

 • Élettársak, mozaikcsaládok esetében, ha nem közös gyermekeik után igénylik a CSOK-ot, akkor mindkét félnél kiszámolják a saját gyermekeik után, melyik fél, mekkora összegre lenne jogosult. A két lehetőség közül a magasabb összeget vehetik fel. Ha közös gyermekük is van, akkor ő e számítás során csak egyik szülőnél vehető figyelembe.

 • Ha az igénylők gyermekeik után korábban szocpol-ban részesültek, és most új lakásba költöznének, akkor már két számítási mód közül is választhatnak. Figyelembe vehetik az összes gyermeket, és a most kapható CSOK-ból kivonhatják a korábbit, vagy számolhatnak azzal a gyermekkel, akire még nem kaptak támogatást és igényelhetik az így járó összeget.

 • Használt lakás vásárlása esetén az igénylőnek nem lehet 50%-nál magasabb tulajdoni hányada másik ingatlanban, továbbá vállalnia kell, hogy a vételár (vagy bővítés esetén a bekerülési költség) kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának az eladási árát, amit viszont csökkenteni lehet 1. az értékesítést követően vásárolt ingatlan vételárával, 2. a lakástulajdont terhelő, eladási árból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatással, 3. lakásépítésre vagy -vásárlásra (nem hitelkiváltásra!) felvett kölcsön végtörlesztésének összegével (annyival, amennyit az eladási árból törlesztettek ebből), 4. a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalél és 5. az adásvétel miatt megfizetett közteher összegével.

 • Aki szerepel a KHR (korábbi BAR) listán, CSOK-ot kaphat, hitelt viszont nem.

A CSOK összege használt lakás vásárlása esetén a következők szerint alakul:

Egy gyermek után:

 • Min. 40 m2 hasznos alapterület esetén - 600.000 Ft

Két gyermek után:

 • Min. 50 m2 hasznos alapterület esetén - 1.430.000 Ft

Három gyermek után:

 • Min. 60 m2 hasznos alapterület esetén - 2.200.000 Ft

Négy vagy több gyermek után:

 • Min. 70 m2 hasznos alapterület esetén - 2.750.000 Ft

A lakás hasznos alapterületének meghatározásához az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is figyelembe kell venni, akik után korábban már felvették a lakásvásárlási támogatást. Ugyanakkor utánuk is igényelhető a korábbi és jelenlegi támogatás különbözete.

Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás egy összegben, a támogatási szerződést követően történik.