Ha nem jön össze

Mi történik, ha nem teljesül a gyermekvállalás?

Ha a gyermekvállalás nem vagy csak részben teljesül, akkor a támogatást vissza kell fizetni. A visszafizetendő összeg a következőképpen alakul:

  • A kapott megelőlegező CSOK összegéből ki kell vonni a gyermekvállalási határidejének lejáratakor meglévő gyermekek után járó támogatás összegét, illetve

  • Amennyiben a meglévő gyermekek száma a teljesítési határidő lejáratakor kettőnél kevesebb, akkor a lakásépítési támogatás teljes összegét vissza kell fizetni.

  • A megelőlegező CSOK összegét a késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, a határidő leteltét követő 60 napon belül.

Mi a helyzet, ha a megelőlegező CSOK teljesítése előtt a házastársak elválnak?

Ebben az esetben az érintetteknek a támogatást késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetniük a Bíróság által meghatározott részarányban.

Mennyit kell visszafizetnie, akinek nem születik meg a vállalt gyermeke?

A Kormányhivatal bírálja el, milyen esetekben, milyen mértékű a visszafizetési kötelezettség. Utóbbi alól nem ad automatikus felmentést a házastárs időközben bekövetkező halála vagy megváltozott munkaképességű személlyé válása, a gyermek halva születése vagy ha a megszületett gyermek valamilyen fogyatékosságban szenved. Fenti esetek csupán "különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősülnek a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintétben különösen".

Ezekben a "különös méltánylást érdemlő helyzetekben" a Kormányhivatal 5 éves időtartamra felfüggesztheti a visszafizetési kötelezettség teljesítését, továbbá saját hatáskörében elbírálhatja, hogy ezt követően méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljes egészében elengedi-e. Ez csak akkor lehetséges, ha "a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a - halasztott - fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi."

A késedelmi kamat mértéke: a 10 milliós összeget az alapkamat 5-szörösére rúgó késedelmi kamattal kell visszafizetni, ha nem teljesül a gyermekvállalás, más esetekben pedig az alapkamattal számolt késedelmi kamatot kell fizetni.